ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ЈКП ЧИСТОЋА- МАЛО ЦРНИЋЕ