ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ЈКП ЧИСТОЋА- МАЛО ЦРНИЋЕ

[su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2016/11/jpg2pdf.pdf” width=”680″ height=”840″][su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2016/11/ИНТЕРНИ-КОНКУРС-ЗА-ПОПУЊАВАЊЕ-РАДНИХ-МЕСТА-У-ЈКП-ЧИСТОЋА-МАЛО-ЦРНИЋЕ.docx” width=”680″ height=”840″][/su_document]