Информације од јавног значаја

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ЖАЛБИ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА

Општинској управи општине Мало Црниће

  З А Х Т Е В

за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04), :

  од горе наведеног органа захтевам (изаберите -обавезно)

  достављање копије документа који садржи тражену информацију: (изаберите -обавезно)

  Предмет

  Овај захтев се односи на следеће информације

  Тражилац информације/Име и презиме

  Ваша адреса (обавезно-уколико изаберете други начин слања)

  Ваша е-пошта (обавезно)

  To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.

  препишите ова 4 знака која видите изнад (обавезно)

   

   

  Или преузмите документ попуните и предајте на писарници  Општинске управе (Општински услужни центар)

  [dg ids=”678″]

  Преузмите документ   ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није поступио у целости/ ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ  РОКУ  (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ) 

  [dg ids=”681″]

  жалба се шаље ПОВЕРЕНИКУ за информације од јавног значаја и заштиту података о личности