Где доставити хуманитарну помоћ

* ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПРИЈЕМ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ ЗА НАМИРНИЦЕ И СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ НАЛАЗИ СЕ У ЗГРАДИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МАЛО ЦРНИЋЕ.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 012/280-016; 012/280-125; 065/28000250; 063/323380.

Особе за контакт: Дијана Мирковић, Радованче Станковић.


 

* ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПРИЈЕМ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НАЛАЗИ СЕ НА ЛОКАЦИЈИ МЛИНА ”МЛАВА” У МАЛОМ ЦРНИЋУ.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 012/280-016; 065/2800013.

Особа за контакт: Мирослав Живојиновић

 


 

* ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПРИЈЕМ СТОЧНЕ ХРАНЕ НАЛАЗИ СЕ НА ЛОКАЦИЈИ МЛИНА ”МЛАВА” У МАЛОМ ЦРНИЋУ

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ: 012/280-016; 064/1208936

Особа за контакт: Жикица Перић