Деманти на чланак у “Блицу” од 29.маја

ОДГОВОР НА ИНФОРМАЦИЈЕ

 ОБЈАВЉЕНЕ У ВАШЕМ ЛИСТУ ДАНА 29.05.2014. ГОДИНЕ

У ТЕКСТУ ”У ВЕЛИКОМ СЕЛУ ТВРДЕ: ЉУДСКА ГРЕШКА УЗРОК ПОПЛАВЕ” (Одељак: Вести/репортажа)

            У вези текста који је објављен у вашем листу дана 29.05.2014. године,и на интернет страници ”Blic online” дана 28.05.2014. године, под насловом ”У Великом Селу тврде: Људска грешка узрок поплаве”, достављамо одговор на информације које су изречене од стране председника ове Месне заједнице.

            * Напомињемо да сходно члану 3. Закона о јавном информисању, није испоштована одредба ”Обавезе новинарске пажње” и новинар и одговорни уредник вашег листа нису, пре објављивања информација које садрже податке о одређеном догађају, појави или личности, са пажњом примереном околностима, проверили њено порекло, истинистост и потпуност.

* Сматрамо да су новинар или одговорни уредник, били дужни да пре објављивања изјава у вези поплаве која се догодила у Великом Селу општина Мало Црниће, исте информације које су изречене провере у Штабу за ванредне ситуације.

* У циљу потпуног и истинитог информисања дужни смо да јавност информишемо да је Штаб за ванредне ситуације општине Мало Црниће предузео све мере из своје надлежности, након добијања информација од Центра за обавештавање ПУ Пожаревац и достављања прелиминарног упозорења на временске непогоде.

* Одмах након достављања информације одржана је седница Штаба дана 13.05.2014. године, на којој су уведене мере приправности. На основу закључака који су донети на овој седници, Служба за ванредне ситуације у општини Мало Црниће реализовала је донете закључке у правцу обавештавања свих субјеката надлежних за заштиту и спасавање, па је такође о истоме обавештен и повереник Месне заједнице Велико Село (председник Месне заједнице). Од тог момента, па надаље, повереник ове Месне заједнице, није био препуштен ”сам себи”. Штаб за ванредне ситуације је даноноћно био на терену и у контакту са свим надлежним субјектима, физичким и правним лицима. Са повереником смо били у сталном контакту, како телефонски тако и на лицу места, у смислу обавештавања, давања инструкција и предузимању мера у оквирима својих надлежности. Одређене одлуке када је у питању интервенција на водним објектима, командант Штаба а ни други чланови Штаба, нису могли да донесу  без сагласности надлежног Водопривредног предузећа. Река Млава припада водама првог реда, водном подручју ”Доњи Дунав”, Сектор Д.22. Млава-Пек, правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава је А.Д. за водопривреду ”Водопривреда” Пожаревац. Да ли је ово Предузеће обављало своје дужности у погледу одржавања и заштите водних објеката је да процене стручна лица и органи који су надлежни да врше надзор над повереним пословима.

Напомињемо, да је евакуација становништва и стоке у Великом Селу започета благовремено, да су у томе грађани имали помоћ Ватрогасне јединице Пожаревац, припадника Полиције, Војске, и самих чланова Штаба за ванредне ситуације. На срећу свих нас људских жртава није било. Људи и стока су евакуисани благовремено. Штета постоји на добрима и инфраструктурним објектима. У току је рад Комисија на процени ове штете. Штаб за ванредне ситуације пружио је сву помоћ грађанима ове Месне заједнице, и након поплаве. Како је насеље неколико дана било изоловано, грађани су били редовно снабдевани хлебом, водом и другим намирницама. Ниједан дан није прошао да нису органи, предузећа и установе општине Мало Црниће и Штаб за ванредне ситуације, интервенисали у овом насељу по питању: уређења насеља, снабдевања намирницама, водом, дезинфекција стамбених и сточних објеката, поделе хуманитарне помоћи и по предузимању других мера и активности.

Штаб за ванредне ситуације сматра да је то обавеза Општине Мало Црниће, али при том, жели и позива грађане и медије на објективно изношење информација јер сматрамо да има доста доказа који говоре у прилог овог нашег одговора на текст објављен у вашем листу.

У Малом Црнићу, 04.06.2014. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

КОМАНДАНТ ШТАБА,

                                                                                                                Драган Митић, с.р.