ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МАЛО ЦРНИЋЕ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МАЛО ЦРНИЋЕ

МАРШАЛА ТИТА БР. 80, 12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

Дуги назив:                                     ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МАЛО ЦРНИЋЕ
Скраћени назив:                                         ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД М.ЦРНИЋЕ
Адреса:                                                                              МАРШАЛА ТИТА БР. 80
Поштански број и град:                                       12311 МАЛО ЦРНИЋЕ
Административна јединица:                                            МАЛО ЦРНИЋЕ
Регија:                                               БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
Матични број:                             07341920
Порески број:                              101337495
Жиро рачун:                  840-1101761-23 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
                                           840-2101761-39 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
                                          840-394661-30 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
                                          840-394667-12 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
                                           840-43761-86 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Правни облик:                             УСТАНОВА
 
Заступници:  
Делатност:     Остала непоменута социјална заштита без смештаја