Category: <span>Вести</span>

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

UPUTSTVO

obrazac za izvestavanje o ucinku

Plan uvodjenja Rodno odgovornog budžetiranja Malo Crnice za 2018

Obrasci za programski budzet 2019 – Blanko (4)

Predlog ciljeva programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora (1)

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata (1)

Prilog 3 – Komisije i ugovori

Tabela 5 Sredstva za plate i broj zaposlenih

 

 

О Д Л У К А о утврђивању пројекат – програма невладних организација и удружења грађана којима се одобравају дотације у 2017. Години

[su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2017/04/НВО-РЕШЕЊЕ.docx” width=”680″ height=”840″][su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2016/11/ИНТЕРНИ-КОНКУРС-ЗА-ПОПУЊАВАЊЕ-РАДНИХ-МЕСТА-У-ЈКП-ЧИСТОЋА-МАЛО-ЦРНИЋЕ.docx” width=”680″ height=”840″][/su_document]

ЈАВНИ КОНКУРС За финансирање и суфинансирање програма и пројеката културно-уметничких друштава из буџета Општине Мало Црниће у 2017. години

[su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2017/04/ЈАВНИ-КОНКУРС-КУД-2017.doc” width=”680″ height=”840″][su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2016/11/ИНТЕРНИ-КОНКУРС-ЗА-ПОПУЊАВАЊЕ-РАДНИХ-МЕСТА-У-ЈКП-ЧИСТОЋА-МАЛО-ЦРНИЋЕ.docx” width=”680″ height=”840″][/su_document]

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања

[su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2017/04/МЕДИЈИ-ЈАВНИ-ПОЗИВ-1.doc” width=”680″ height=”840″][su_document url=”http://media.opstinamalocrnice.org/2016/11/ИНТЕРНИ-КОНКУРС-ЗА-ПОПУЊАВАЊЕ-РАДНИХ-МЕСТА-У-ЈКП-ЧИСТОЋА-МАЛО-ЦРНИЋЕ.docx” width=”680″ height=”840″][/su_document]
(more…)

Ј А В Н И П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 2017. ГОДИНУ

У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, 10/16) чланом 9. Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 19/16), члана 1. – 5. Правилника о одобравању и  финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/17),  члана 67. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће”, 12/08, 6/11 и 1/16) и члана 2. став 1. тачка 10. Одлуке о Општинском већу општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће”, 18/08 и 2/12), Општинско веће Општине Мало Црниће на седници одржаној дана 16. 03. 2017. године, расписује

 

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 2017. ГОДИНУ

 

I.ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Средства одређена Одлуком  о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 19/2016) на позицији 146. – дотације спортским савезима, клубовима, удружењима и 147. – дотације спортским манифестацијама,  економска класификација 481 и функција 810,  у укупном износу од 4.300.000 динара, опредељују се за финансирање: (more…)