Category: Uncategorized

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI OPŠTINE MALO CRNIĆE I SVE ZAINTERESOVANE STRANE DA SU NA SAJTU OPŠTINE U MENIJU ”ŽIVOTNA SREDINA”, NAKON SPROVEDENE JAVNE RASRAVE, POSTAVLJENA SLEDEĆA  DOKUMENTA:

  1. IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI LEAP-A OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA PERIOD OD 2020 DO 2025. GODINE;
  2. KONAČAN NACRT LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA PERIOD OD 2020 DO 2025. GODINE – LEAP”

ODSEK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU I INSPEKCIJSKE POSLOVE

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI OPŠTINE MALO CRNIĆE I SVE ZAINTERESOVANE STRANE DA SU NA SAJTU OPŠTINE U MENIJU ”ŽIVOTNA SREDINA” POSTAVLJENI SLEDEĆI DOKUMENTI I AKTA KOJA SU USVOJENA OD STRANE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE MALO CRNIĆE U POSTUPKU DONOŠENJA ”LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA PERIOD OD 2020 DO 2025. GODINE – LEAP”

  1. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA PERIOD OD 2020. DO 2025. GODINE
  2. PROGRAM JAVNE RASPRAVE
  3. FORMULAR ZA DOSTAVLJANJE INICIJATIVA, PREDLOGA, SUGESTIJA I KOMENTARA ZA IZMENU NACRTA LEAP-A
  4. NACRT LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA
  5. INFORMACIJA O REZULTATIMA KONSULTACIJA KOJE SU SE SPROVELE TOKOM IZRADE DOKUMENTA JAVNE POLITIKE – LEAP

 

ODSEK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU I INSPEKCIJSKE POSLOVE