Category: <span>Uncategorized</span>

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Обавештење o продужетку рока

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ ”ЖИВОТНА СРЕДИНА”, НАКОН СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ РАСРАВЕ, ПОСТАВЉЕНA СЛЕДЕЋА  ДОКУМЕНТА:

  1. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ЛЕАП-А ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020 ДО 2025. ГОДИНЕ;
  2. КОНАЧАН НАЦРТ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020 ДО 2025. ГОДИНЕ – ЛЕАП”

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ ”ЖИВОТНА СРЕДИНА” ПОСТАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ И АКТА КОЈА СУ УСВОЈЕНА ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ”ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020 ДО 2025. ГОДИНЕ – ЛЕАП”

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2025. ГОДИНЕ
  2. ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
  3. ФОРМУЛАР ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА, ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА ЗА ИЗМЕНУ НАЦРТА ЛЕАП-А
  4. НАЦРТ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
  5. ИНФОРМАЦИЈА О РЕЗУЛТАТИМА КОНСУЛТАЦИЈА КОЈЕ СУ СЕ СПРОВЕЛЕ ТОКОМ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – ЛЕАП

 

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ