Category: Strateški dokumenti

Saopštenje za javnost predsednika Opštine

Poštovani sugrađani,

Proces izrade Strategije održivog razvoja opštine Malo Crniće 2014-2019. godine je u fazi prve verzije Nacrta. Izrađena je socio – ekonomska analiza, SWOT analiza, definisana je vizija, misija, strateški ciljevi, prioriteti i mere delovanja.

Obaveštavamo sve zainteresovane sugrađane da je u toku javna rasprava o Nacrtu strategije održivog razvoja opštine Malo Crniće 2014-2019. godine.

Uvid u sadržinu Strategije, sugrađani mogu da izvrše na jedan od sledećih načina:  (more…)

ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA IZRADU STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA

ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA IZRADU STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA

  U drugoj fazi procesa izrade Strategije održivog razvoja opštine Malo Crniće 2015-2019. godine 20.avgusta, održana je prva radionica na kojoj su radne grupe izradile, SWOT analizu, definisale viziju, misiju, strateške ciljeve, prioritete i mere delovanja. Prva faza se sastojala u sumiranju rezultata upitnika za stanovništvo i izradi socio-ekonomske (more…)