Category: <span>Предузећа и установе</span>

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈКП “ЧИСТОЋА – МАЛО ЦРНИЋЕ” НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈКП ЧИСТОЋА МАЛО ЦРНИЋЕ НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ЦЕНОВНИКА ЈКП ЧИСТОЋА МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА