Category: Obaveštenja

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI OPŠTINE MALO CRNIĆE I SVE ZAINTERESOVANE STRANE DA SU NA SAJTU OPŠTINE U MENIJU ”BUDŽET”/JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2021. GODINU POSTAVLJENI SLEDEĆI DOKUMENTI I AKTA KOJA SU USVOJENA OD STRANE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE MALO CRNIĆE U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2021 GODINU.

 1. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2021. GODINU
 2. PROGRAM JAVNE RASPRAVE
 3. UPITNIK ZA DOSTAVLJANJE INICIJATIVA, PREDLOGA, SUGESTIJA I KOMENTARA ZA IZMENU NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2021. GODINU
 1. NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2021. GODINU
 2. GRAĐANSKI VODIČ KROZ NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2021. GODINU

 

ODSEK ZA BUDŽET I TREZOR

Obaveštenje Štaba za vanredne situacije opštine Malo Crniće

Opštinski štab za vanredne situacije  Malo Crniće

 O b a v e š t a v a

 Građane opštine Malo Crniće da je Republički krizni štab za zaštitu stanovništva od zarazne bolesti   Covid-19, doneo sledeće odluke koje se primenjuju od petka 17. Jula 2020. Godine na celoj teritoriji Republike Srbije.

 1. Zabranjeno je okupljanje na javnim mestima, u zatvorenom i otvorenom prostoru za više od 10 ljudi;
 1. Za vreme boravka na javnim mestima, između okupljenih mora postojati distanca od 1,5 metra, odnosno svaka osoba mora zauzimati minimum četiri kvadratna metra;
 1. Obavezno je nošenje maski u zatvorenom prostoru, javnom prevozu i na otvorenom prostoru na mestima na kojima nije moguće obezbediti rastojanje od 1,5 metra, poput redova ispred prodavnica, apoteka, autobuskih i voznih stajališta i sl.;
 1. Na svim ostalim javnim mestima na otvorenom prostoru preporučuje se nošenje zaštitnih maski;

 Iz gore navedenih odluka proizilazi da na području opštine Malo Crniće, dok traju navedene mere Republičkog kriznog štaba, više nije moguće organizovati privatna slavlja, sportske i kulturne manifestacije koje podrazumevaju učešće više od 10 lica na jednom mestu bez razlike da li je na otvorenom ili u zatvorenom prostoru.

 Eventualne započete kulturne, sportske i slične manifestacije moraju biti prekinute 16.07.2020. Godine u 24,00 časa.

 Ovim putem Štab još jednom apeluje na građane da se odgovorno ponašaju i poštuju sve mere koje preporučuje struka u cilju zaštite ličnog i zdravlja svoje porodice.

KOMANDANT ŠTABA,

Mališa Antonijević

Preporuka Štaba za vanredne situacije opštine Malo Crniće

Na osnovu člana 9. Štab za vanredne situacije opštine Malo Crniće,  imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju na području Opštine,

na sednici održanoj 10. jula 2020. godine doneo je sledeće

P R E P O R U K E

 1. Preporučuje se zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od 10 lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite, odnosno da za svako lice bude obezbeđen prostor od 4 metra kvadratnih o čemu su dužni da vode računa vlasnici radnji;
 2. Preporučuje se odlaganje organizovanja svečanosti, sportskih i drugih zabavnih manifestacija na području Opštine Malo Crniće;
 3. Preporučuje se ugostiteljskim objektima i noćnim klubovima na teritoriji opštine Malo Crniće da ograniče radno vreme, tako da ti objekti ne rade od 23,oo do 6,00 sati narednog dana;
 4. U Predškolskoj ustanovi „14. oktobar“ primenjivati sve mere zaštite u punom obimu;
 5. Rad Opštinske uprave organizovati tako da se obezbedi što kraće zadržavanje stranaka u poslovnim prostorijama uz punu primenu mera zaštite;
 6. Obavezno je nošenje maski u zatvorenom prostoru, gradskom i međugradskom prevozu;
 7. Obavezna je primena svih drugih mera iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. Glasnik RS“, broj 15/2016 i 68/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. Glasnik RS“, broj 66/2020, 93/2020 i 94/2020 i dr.) i drugih važećih Odluka nadležnih ministarstava imajući u vidu da je epidemija u toku;
 8. Štab za vanredne situacije će nastaviti da prati razvoj epidemiološke situacije na području Opštine Malo Crniće i u skladu sa tim preduzimaće nove mere u cilju poboljšanja iste.
 9. Preporuka stupa na snagu danom donošenja i istu objaviti na sajtu Opštine Malo Crniće. Sa preporukama upoznati sve subjekte na koje se odnosi.

Broj: 82-11/2020

U Malom Crniću,

10.Jula 2020. godine

 ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALO CRNIĆE

KOMANDANT,

Mališa Antonijević