Category: <span>Обавештења</span>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА  РАСПИСАЛА ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ.

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ ПО ОВОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ, ПОДНОСИ СЕ ОД 14. ОКТОБРА ДО 14. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ, ЗАКЉУЧНО,  НЕПОСРЕДНО ПРЕКО ПИСАРНИЦЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА УПРАВЕ У БЕОГРАДУ, УЛИЦА НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26, ИЛИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 84, 11000 БЕОГРАД.

ЈАВНИ ПОЗИВ НАРОЧИТО САДРЖИ НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, ИЗНОС РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА ЗА РАСПИСАНИ ПОЗИВ, ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА, ОБАВЕЗНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДРУГЕ ПОДАТКЕ ВЕЗАНЕ ЗА ТАЈ ЈАВНИ ПОЗИВ. ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА HTTP://UAP.GOV.RS/WP-CONTENT/UPLOADS/2022/08/JAVNI-POZIV-SUNCOKRET-06102022.PDF

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.10.2022.-31.10.2022. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 8-20 ЧАСОВА

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ, ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ МОГУ ДА СЕ ОБРАТЕ НА СЛЕДЕЋЕ ТЕЛЕФОНЕ:

065/280-0006 -ПРЕДСЕДНИК ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

065/280-0009 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

063/890-0041 ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА САЛАКОВАЦ, СМОЉИНАЦ И МАЛО ГРАДИШТЕ

063/761-0101 ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА КУЛА, ЦРЉЕНАЦ, КАЛИШТЕ, ВРБНИЦА  И ВЕЛИКО СЕЛО

063/172-8348 ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА ТОПОНИЦА, МАЛО ЦРНИЋЕ, ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ, ШЉИВОВАЦ, ШАПИНЕ И КРАВЉИ ДО

069/196-7314 ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА БОЖЕВАЦ, БАТУША, ЗАБРЕГА, АЉУДОВО,КОБИЉЕ

OБАВЕШТЕЊЕ

О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ–БРОЈ 06-53/2022-04 ОД 05.09.2022.ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ  ОБЈАВЉЕН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ДАНА 06.09.2022. ГОДИНЕ.

 OБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ (ЗАМЕНА СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА, НАБАВКА КОТЛОВА, ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА) ДА СЕ ПРОДУЖАВА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ОВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ  ДО 10.ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ.

 

У МАЛОМ ЦРНИЋУ, 30.09.2022.ГОДИНЕ

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Обавештење o продужетку рока

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ–БРОЈ 06-53/2022-04 ОД 05.09.2022.ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ  ОБЈАВЉЕН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ДАНА 06.09.2022. ГОДИНЕ.

OБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ (ЗАМЕНА СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА, НАБАВКА КОТЛОВА, ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА) ДА СЕ ПРОДУЖАВА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ОВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ  ДО 03.ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ.

У МАЛОМ ЦРНИЋУ, 23.09.2022.ГОДИНЕ

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Обавештење o продужетку рока

СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА ЗА ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2022

SPISAK IZABRANIH POPISIVACA – POPIS 2022

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

ИЗАБРАНИ ПОПИСИВАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ДАНАС, НАЈКАСНИЈЕ ДО 16 ЧАСОВА ПОСЕТЕ САЈТ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ И ДОПУНЕ СВОЈЕ ПРИЈАВЕ ТРАЖЕНИМ ПОДАЦИМА, КАКО БИ МОГЛИ ДА ЗАКЉУЧЕ УГОВОРЕ ЗА ДАЉИ РАД.

”МОЈА ПРВА ПЛАТА”

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РАСПИСАЛА ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ ”МОЈА ПРВА ПЛАТА”.

ПРОГРАМ ПОДРАЗУМЕВА ОСПОСОБЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОГ ЗА САМОСТАЛАН РАД, ОДНОСНО ПРАКСУ НА ПОСЛОВИМА КОД ПОСЛОДАВЦА У ЦИЉУ СТИЦАЊА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗА РАД.

НЕЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ МОРА ДА БУДЕ МЛАЂЕ ОД 30 ГОДИНА, НА ДАН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ.

ПРОГРАМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ БЕЗ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА, КОД ПОСЛОДАВЦА ИЗ ПРИВАТНОГ И ЈАВНОГ СЕКТОРА.

НОВЧАНА НАКНАДА ЗА ЛИЦА СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ ЈЕ 25.000 ДИНАРА, И У ЦЕЛОСТИ ЈЕ ИСПЛАЋУЈЕ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА.

НОВЧАНА НАКНАДА ЗА ЛИЦА СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ ЈЕ 30.000 ДИНАРА, И У ЦЕЛОСТИ ЈЕ ИСПЛАЋУЈЕ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОСЛОДАВЦИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ПУТЕМ ВЕБ ПОРТАЛА www.mojaprvaplata.gov.rs У ПЕРИОДУ ОД 22.08.2022. ГОДИНЕ ДО 22.09.2022. ГОДИНЕ.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КАНДИДАТИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ПУТЕМ ВЕБ ПОРТАЛА  www.mojaprvaplata.gov.rs У ПЕРИОДУ ОД 03.10.2022. ГОДИНЕ ДО 31.10.2022. ГОДИНЕ.

ПОСЛОДАВЦИ ЋЕ ВРШИТИ ИЗБОР ОД ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПЕРИОДУ:

  • 11. ДО 15.11.2022. ГОДИНЕ – ПРИВАТНИ ПОСЛОДАВЦИ
  • 11. ДО 30.11.2022. ГОДИНЕ – ПОСЛОДАВЦИ ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА.

БЛИЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ ДОСТУПНЕ СУ НА ВЕБ САЈТОВИМА:   www.nsz.gov.rs , www.mojaprvaplata.gov.rs.