Category: Обавештења

Обавештење Штаба за ванредне ситуације општине Мало Црниће

Општински штаб за ванредне ситуације  Мало Црниће

 О б а в е ш т а в а

 Грађане општине Mало Црниће да је Републички кризни штаб за заштиту становништва од заразне болести   Цovid-19, донео следеће одлуке које се примењују од петка 17. Јула 2020. Године на целој територији Републике Србије.

 1. Забрањено је окупљање на јавним местима, у затвореном и отвореном простору за више од 10 људи;
 1. За време боравка на јавним местима, између окупљених мора постојати дистанца од 1,5 метра, односно свака особа мора заузимати минимум четири квадратна метра;
 1. Обавезно је ношење маски у затвореном простору, јавном превозу и на отвореном простору на местима на којима није могуће обезбедити растојање од 1,5 метра, попут редова испред продавница, апотека, аутобуских и возних стајалишта и сл.;
 1. На свим осталим јавним местима на отвореном простору препоручује се ношење заштитних маски;

 Из горе наведених одлука произилази да на подручју општине Мало Црниће, док трају наведене мере Републичког кризног штаба, више није могуће организовати приватна славља, спортске и културне манифестације које подразумевају учешће више од 10 лица на једном месту без разлике да ли је на отвореном или у затвореном простору.

 Евентуалне започете културне, спортске и сличне манифестације морају бити прекинуте 16.07.2020. Године у 24,00 часа.

 Овим путем Штаб још једном апелује на грађане да се одговорно понашају и поштују све мере које препоручује струка у циљу заштите личног и здравља своје породице.

КОМАНДАНТ ШТАБА,

Малиша Антонијевић

Препорука Штаба за ванредне ситуације општине Мало Црниће

На основу члана 9. Штаб за ванредне ситуације општине Мало Црниће,  имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију на подручју Општине,

на седници одржаној 10. јула 2020. године донео је следеће

П Р Е П О Р У К Е

 1. Препоручује се забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од 10 лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите, односно да за свако лице буде обезбеђен простор од 4 метра квадратних о чему су дужни да воде рачуна власници радњи;
 2. Препоручује се одлагање организовања свечаности, спортских и других забавних манифестација на подручју Општине Мало Црниће;
 3. Препоручује се угоститељским објектима и ноћним клубовима на територији општине Мало Црниће да ограниче радно време, тако да ти објекти не раде од 23,оо до 6,00 сати наредног дана;
 4. У Предшколској установи „14. октобар“ примењивати све мере заштите у пуном обиму;
 5. Рад Општинске управе организовати тако да се обезбеди што краће задржавање странака у пословним просторијама уз пуну примену мера заштите;
 6. Обавезно је ношење маски у затвореном простору, градском и међуградском превозу;
 7. Обавезна је примена свих других мера из Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“, број 15/2016 и 68/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. Гласник РС“, број 66/2020, 93/2020 и 94/2020 и др.) и других важећих Одлука надлежних министарстава имајући у виду да је епидемија у току;
 8. Штаб за ванредне ситуације ће наставити да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју Општине Мало Црниће и у складу са тим предузимаће нове мере у циљу побољшања исте.
 9. Препорука ступа на снагу даном доношења и исту објавити на сајту Општине Мало Црниће. Са препорукама упознати све субјекте на које се односи.

Број: 82-11/2020

У Малом Црнићу,

10.Јула 2020. године

 ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

КОМАНДАНТ,

Малиша Антонијевић

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани са подручја општине Мало Црниће да су Одлуком Председника Републике и председника Народне Скупштине РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНА, ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ. Обавештавају се грађани да до 05. ЈУНА 2020. године могу обавити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка односно доношење решења на којима се заснивају напред наведене промене у бирачком списку. УВИД у бирачки списак грађани могу извршити у Услужном центру општине Мало Црниће, у згради општине Мало Црниће, сваког радног дана у времену од 07,00 до 15,00 часова, закључно са 05. ЈУНОМ 2020. године. Бирачки списак се закључује 05. ЈУНА 2020. године у 24,00 часова.

            Сваки грађанин може органу надлежном за вођење бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка, ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак, или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

            Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази. Од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора, Министарство управе и локалне самоуправе врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) на начин и по поступку утврђеном законом.

            Захтеве за промене у бирачком списку из претходног става, грађани и подносиоци  проглашене изборне листе подносе Министарству или Општинској управи Мало Црниће, уколико имају пребивалиште на територији општине Мало Црниће, а интерно расељена лица, уколико имају боравиште на територији општине Мало Црниће.

О непосредно поднетом захтеву за вршење промене у бирачком списку, Министарство на начин и по поступку прописаним законом доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.

            О захтеву за вршење промене у бирачком списку поднетом Општинској управи Мало Црниће, Министарство на начин и по поступку прописаним законом доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.

            Сваки грађанин (бирач) може надлежној Општинској управи, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка (до 01. ЈУНА 2020. године), поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће он (грађанин-бирач) на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

            Уписивање података да ће бирач на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања), по поднетом захтеву грађанина, врши на основу решења Општинске управе на чијој територији  бирач има боравиште у земљи (изабрано место гласања).

            Уписивање податка да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству, по поднетом захтеву грађанина, врши на основу решења Општинске управе на чијој територији бирач има пребивалиште у земљи.

            Захтев за гласање бирача по месту боравишта обавезно мора да садржи следеће податке о бирачу: Име, презиме и име једног родитеља бирача, јединствени матични број бирача, општину, односно град и адресу пребивалишта бирача, као и податке о општини, односно граду и адресу боравишта у земљи, односно иностранству, према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Број: 013-7/2020-1

У Малом Црнићу, 12. 05. 2020. Године ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ