Category: Обавештења

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), тачке 3., 8., 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022),  и Одлуке о расписивању избора за председника Републике, Општинска управа Мало Црниће, објављује 03. марта 2022. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се грађани Општине Мало Црниће да Општинска управа Мало Црниће, излаже део бирачког списка за подручје Општине Мало Црниће на увид грађанима, тако да могу извршити проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, као и да могу захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

Увид у бирачки списак може се извршити непосредно сваког радног дана у времену од 07-15 часова, у згради Општинске управе у Малом Црнићу, Бајлонијева 119., канцеларија број 14., позивом на број 012/280-016, на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и на сајту Општине Мало Црниће, до закључења бирачког списка, односно до 18.03.2022. године у 24,00 часова.

Грађани који лично врше увид потребно је да на увид донесу личну карту или другу исправу са матичним бројем, којом доказују свој идентитет.

Упис бирача у бирачки списак по службеној дужности и по захтеву грађана, као и промене у бирачком списку, врше се у Општинској управи Мало Црниће ДО ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА (15 дана пре дана одређеног за гласање), након закључења бирачког списка захтеви за вршење свих промена у бирачком списку подносе се Министарству државне управе и локалне самоураве, најкасније 72 часа пре одржавања гласања.

Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Обавештавају се грађани да Општинској управи Мало Црниће могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 12.03.2022. године до 24,00 часова, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. Бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко диломатско-конзуларног представништва Републике Србије, да поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Број: 014-2/2022

У Малом Црнићу, 03. март 2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

 ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА,                 

Драган Митић с.р.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), тачке 3., 8., 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022),  и Одлуке о расписивању избора за народне посланике, Општинска управа Мало Црниће, објављује 16. фебруара 2022. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се грађани Општине Мало Црниће да Општинска управа Мало Црниће, излаже део бирачког списка за подручје Општине Мало Црниће на увид грађанима, тако да могу извршити проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, као и да могу захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

Увид у бирачки списак може се извршити непосредно сваког радног дана у времену од 07-15 часова, у згради Општинске управе у Малом Црнићу, Бајлонијева 119., канцеларија број 14., позивом на број 012/280-016, на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и на сајту Општине Мало Црниће, до закључења бирачког списка, односно до 18.03.2022. године у 24,00 часова.

Грађани који лично врше увид потребно је да на увид донесу личну карту или другу исправу са матичним бројем, којом доказују свој идентитет.

Упис бирача у бирачки списак по службеној дужности и по захтеву грађана, као и промене у бирачком списку, врше се у Општинској управи Мало Црниће ДО ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА (15 дана пре дана одређеног за гласање), након закључења бирачког списка захтеви за вршење свих промена у бирачком списку подносе се Министарству државне управе и локалне самоураве, најкасније 72 часа пре одржавања гласања.

Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Обавештавају се грађани да Општинској управи Мало Црниће могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 12.03.2022. године до 24,00 часова, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. Бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, да поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Број: 014-1/2022

У Малом Црнићу, 16. фебруар 2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА,

Драган Митић с.р.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ КОЈИ СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ, УСЛУГАМА И РАДОВИМА НА САНАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ, ДА ЈЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 31.01.2022. ГОДИНЕ ДОНЕЛО ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ.

 ЈАВНИ ПОЗИВ И ПРИЈАВНИ ОБРАСЦИ ДОСТУПНИ СУ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ – www.opstinamalocrnice.rs

 БРОЈ: 404-6/2022

У МАЛОМ ЦРНИЋУ, 01.02.2022. ГОДИНЕ

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Мало Црниће да ће  у месецу фебруару 2022.године почети спровођење замене и постављање нових табли са називима улица и кућним бројевима.

Општинска управа општине Мало Црниће реализује ове послове на основу  Одлуке о одређивању назива улица у насељеним местима на територији општине Мало Црниће и у сарадњи са извршиоцем посла предузећем „Епоха“доо Пожега. Да би се брже и ефикасније реализовали ови послови  неопходно је:

– да грађани ОМОГУЋЕ ПРИСТУП ОБЈЕКТИМА  на којима се врши пренумерација,  лицима  задуженим за постављање табли који су у радној одећи  са видно обележеним логом предузећа „Епоха“ и који ће поседовати потврду за обављање услуга

-свако скидање, уништавање или нарушавање изгледа табле са кућним бројем као и онемогућавање постављања табле са кућним бројем на објекту представља прекршај према члану 35. Закона о регистру просторних јединица и Адресном регистру.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Oбавештење за обележавање табли

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ

 КАО УЧЕСНИК У АКЦИЈИ ”ПОСАДИ СВОЈ ХЛАД”, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ ЈЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ ДОНАЦИЈИ НВО” ЗЕЛЕНИ РАЗВОНИ ЦЕНТАР”, ДОБИЛА 100 САДНИЦА БЕЛОГ ЈАСЕНА, ОД ЧЕГА ЈЕ 30 САДНИЦА НАМЕЊЕНО ЈАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ, А ОСТАЛИХ 70, ЋЕ БИТИ ПОДЕЉЕНО ГРАЂАНИМА.

 БЕСПЛАТНА ПОДЕЛА САДНИЦА БИЋЕ ОРГАНИЗОВАНА, ДАНА: 17.12.2021. ГОДИНЕ (ПЕТАК), СА ПОЧЕТКОМ У 08:00 ЧАСОВА У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ, У СЕДИШТУ ОПШТИНЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ.

 ПОДЕЛА ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ  ПО ПРИНЦИПУ, ЈЕДНА САДНИЦА ПО ДОМАЋИНСТВУ, ДО КОНАЧНЕ РАСПОДЕЛЕ ЦЕЛОКУПНЕ КОЛИЧИНЕ ОД 70 САДНИЦА.

 ПОЗИВАМО ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ГРАЂАНЕ, ДА УЧЕСТВУЈУ У ПОДЕЛИ САДНИЦА, ЈЕР ЋЕ ОД УСПЕХА ОВЕ ПОДЕЛЕ, ЗАВИСИТИ ДАЉА САРАДЊА ОПШТИНЕ И НВО” ЗЕЛЕНИ РАЗВОНИ ЦЕНТАР”.

 

  ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ