Category: <span>Обавештења</span>

Исправка јавног позива за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мало Црниће за 2017.годину

Исправка јавног позива за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мало Црниће за 2017.годину

[dg ids=”3385″]

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

У складу са чланом 10. и 29. ст. 1. И 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Општинска управа Мало Црниће, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП «СРБИЈАГАС», Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: «Изградња дистрибутивног гасовода радног притиска до 16 бара на територији Општине Мало Црниће у КО Велико Црниће, КО Мало Црниће, КО Топоница, КО Велико Село, КО Врбница, КО Божевац, КО Шапине и КО Смољинац», на територији Општине Мало Црниће.

Увид у податке и документацију пројекта, могућ је сваког радног дана у просторијама Општинске управе Мало Црниће, канцеларија број 4.

Позивају се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност да у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, изврше увид у документацију и доставе своје мишљење у писној форми на адресу Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће. Надлежни орган ће одлучивати о поднетом захтеву узимајући у обзир мишљења доствљена у горе наведеном року.

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

ДАНА 10.ЈУНА 2016.ГОДИНЕ ОДРЖАНА ЈЕ ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У НОВОМ САЗИВУ.

НАКОН УСВАЈАЊА ПОСЛОВНИКА О РАДУ,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЈЕ ИЗМЕЂУ ОСТАЛИХ ПИТАЊА УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БЕЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО0 ЦРНИЋЕ ЗА 2015 ГОДИНУ,РАЗМОТРИЛО ИНФОРМАЦИЈУ О ПРИПРЕМЉЕНОСТИ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СЕЗОНУ 2016 И ДОНЕЛО ОДЛУКУ ДА СЕ ПРОТИВГРАДНИМ СТРЕЛЦИМА ИСПЛАЋУЈЕ И НАКНАДА ИЗ ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА.ПОРЕД ТОГА ДАТЕ СУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИКЕ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТАКОЈИ СУ УСАГЛАШЕНИ СА ОДЛУКОМ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГА ПИТАЊА БИТНА ЗА ДАЉЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.

У ЦИЉУ ИСПУЊЕЊА ПЛАНА НОВОИЗАБРАНОГ РУКОВОДСТВА ЗА ДОВОЂЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА НА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЈЕ ОБРАЗОВАЛО РАДНУ ГРУПУ ЧИЈИ ЈЕ ПРИОРЕТНИ ЦИЉ АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА САЛАКОВАЦ” И ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА ЗА СТАВЉАЊЕ ИСТЕ У ФУНКЦИЈУ,ШТО ЈЕ МОГУЋЕ ПРЕ.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

МАЛИША АНТОНИЈЕВИЋ