Category: Obaveštenja

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE U TOKU JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA  LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2021.GODINU.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI, PROGRAM JAVNE RASPRAVE I NACRT PROGRAMA NALAZE SE NA SAJTU OPŠTINE U DELU STRATEŠKI DOKUMENTI.

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAMO GRAĐANE OPŠTINE MALO CRNIĆE DA JE U TOKU JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA  OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI, PROGRAM JAVNE RASPRAVE I NACRT STRATEGIJE NALAZE SE NA SAJTU OPŠTINE, U DELU “STRATEŠKI DOKUMENTI”.