Category: Obaveštenja

OBAVEŠTENJE

POŠTOVANI GRAĐANI

 KAO UČESNIK U AKCIJI ”POSADI SVOJ HLAD”, OPŠTINA MALO CRNIĆE JE ZAHVALJUJUĆI DONACIJI NVO” ZELENI RAZVONI CENTAR”, DOBILA 100 SADNICA BELOG JASENA, OD ČEGA JE 30 SADNICA NAMENJENO JAVNIM INSTITUCIJAMA NA TERITORIJI OPŠTINE, A OSTALIH 70, ĆE BITI PODELJENO GRAĐANIMA.

 BESPLATNA PODELA SADNICA BIĆE ORGANIZOVANA, DANA: 17.12.2021. GODINE (PETAK), SA POČETKOM U 08:00 ČASOVA U USLUŽNOM CENTRU, U SEDIŠTU OPŠTINE U MALOM CRNIĆU.

 PODELA ĆE SE OBAVLJATI  PO PRINCIPU, JEDNA SADNICA PO DOMAĆINSTVU, DO KONAČNE RASPODELE CELOKUPNE KOLIČINE OD 70 SADNICA.

 POZIVAMO ZAINTERESOVANE GRAĐANE, DA UČESTVUJU U PODELI SADNICA, JER ĆE OD USPEHA OVE PODELE, ZAVISITI DALJA SARADNJA OPŠTINE I NVO” ZELENI RAZVONI CENTAR”.

 

  OPŠTINA MALO CRNIĆE

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI OPŠTINE MALO CRNIĆE I SVE ZAINTERESOVANE STRANE DA SU NA SAJTU OPŠTINE U MENIJU ”BUDŽET”/JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2022. GODINU POSTAVLJENI SLEDEĆI DOKUMENTI I AKTA KOJA SU USVOJENA OD STRANE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE MALO CRNIĆE U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2022 GODINU.

  1. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2022. GODINU
  2. PROGRAM JAVNE RASPRAVE
  3. UPITNIK ZA DOSTAVLJANJE INICIJATIVA, PREDLOGA, SUGESTIJA I KOMENTARA ZA IZMENU NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2022. GODINU
  • NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2022. GODINU
  • GRAĐANSKI VODIČ KROZ NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2022. GODINU

ODSEK ZA BUDŽET I TREZOR

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE U TOKU JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA  LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2021.GODINU.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI, PROGRAM JAVNE RASPRAVE I NACRT PROGRAMA NALAZE SE NA SAJTU OPŠTINE U DELU STRATEŠKI DOKUMENTI.