Category: Obaveštenja

Obaveštenje Štaba za vanredne situacije opštine Malo Crniće

Opštinski štab za vanredne situacije  Malo Crniće

 O b a v e š t a v a

 Građane opštine Malo Crniće da je Republički krizni štab za zaštitu stanovništva od zarazne bolesti   Covid-19, doneo sledeće odluke koje se primenjuju od petka 17. Jula 2020. Godine na celoj teritoriji Republike Srbije.

 1. Zabranjeno je okupljanje na javnim mestima, u zatvorenom i otvorenom prostoru za više od 10 ljudi;
 1. Za vreme boravka na javnim mestima, između okupljenih mora postojati distanca od 1,5 metra, odnosno svaka osoba mora zauzimati minimum četiri kvadratna metra;
 1. Obavezno je nošenje maski u zatvorenom prostoru, javnom prevozu i na otvorenom prostoru na mestima na kojima nije moguće obezbediti rastojanje od 1,5 metra, poput redova ispred prodavnica, apoteka, autobuskih i voznih stajališta i sl.;
 1. Na svim ostalim javnim mestima na otvorenom prostoru preporučuje se nošenje zaštitnih maski;

 Iz gore navedenih odluka proizilazi da na području opštine Malo Crniće, dok traju navedene mere Republičkog kriznog štaba, više nije moguće organizovati privatna slavlja, sportske i kulturne manifestacije koje podrazumevaju učešće više od 10 lica na jednom mestu bez razlike da li je na otvorenom ili u zatvorenom prostoru.

 Eventualne započete kulturne, sportske i slične manifestacije moraju biti prekinute 16.07.2020. Godine u 24,00 časa.

 Ovim putem Štab još jednom apeluje na građane da se odgovorno ponašaju i poštuju sve mere koje preporučuje struka u cilju zaštite ličnog i zdravlja svoje porodice.

KOMANDANT ŠTABA,

Mališa Antonijević

Preporuka Štaba za vanredne situacije opštine Malo Crniće

Na osnovu člana 9. Štab za vanredne situacije opštine Malo Crniće,  imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju na području Opštine,

na sednici održanoj 10. jula 2020. godine doneo je sledeće

P R E P O R U K E

 1. Preporučuje se zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od 10 lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite, odnosno da za svako lice bude obezbeđen prostor od 4 metra kvadratnih o čemu su dužni da vode računa vlasnici radnji;
 2. Preporučuje se odlaganje organizovanja svečanosti, sportskih i drugih zabavnih manifestacija na području Opštine Malo Crniće;
 3. Preporučuje se ugostiteljskim objektima i noćnim klubovima na teritoriji opštine Malo Crniće da ograniče radno vreme, tako da ti objekti ne rade od 23,oo do 6,00 sati narednog dana;
 4. U Predškolskoj ustanovi „14. oktobar“ primenjivati sve mere zaštite u punom obimu;
 5. Rad Opštinske uprave organizovati tako da se obezbedi što kraće zadržavanje stranaka u poslovnim prostorijama uz punu primenu mera zaštite;
 6. Obavezno je nošenje maski u zatvorenom prostoru, gradskom i međugradskom prevozu;
 7. Obavezna je primena svih drugih mera iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. Glasnik RS“, broj 15/2016 i 68/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. Glasnik RS“, broj 66/2020, 93/2020 i 94/2020 i dr.) i drugih važećih Odluka nadležnih ministarstava imajući u vidu da je epidemija u toku;
 8. Štab za vanredne situacije će nastaviti da prati razvoj epidemiološke situacije na području Opštine Malo Crniće i u skladu sa tim preduzimaće nove mere u cilju poboljšanja iste.
 9. Preporuka stupa na snagu danom donošenja i istu objaviti na sajtu Opštine Malo Crniće. Sa preporukama upoznati sve subjekte na koje se odnosi.

Broj: 82-11/2020

U Malom Crniću,

10.Jula 2020. godine

 ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALO CRNIĆE

KOMANDANT,

Mališa Antonijević

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se građani sa područja opštine Malo Crniće da su Odlukom Predsednika Republike i predsednika Narodne Skupštine RASPISANI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE I ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINA, ZA 21. JUN 2020. GODINE. Obaveštavaju se građani da do 05. JUNA 2020. godine mogu obaviti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska odnosno donošenje rešenja na kojima se zasnivaju napred navedene promene u biračkom spisku. UVID u birački spisak građani mogu izvršiti u Uslužnom centru opštine Malo Crniće, u zgradi opštine Malo Crniće, svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, zaključno sa 05. JUNOM 2020. godine. Birački spisak se zaključuje 05. JUNA 2020. godine u 24,00 časova.

            Svaki građanin može organu nadležnom za vođenje biračkog spiska podneti zahtev za upis, brisanje, ispravku ili dopunu biračkog spiska, ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili je upisan a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području opštine u kojoj je upisan u birački spisak, ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

            Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi. Od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) na način i po postupku utvrđenom zakonom.

            Zahteve za promene u biračkom spisku iz prethodnog stava, građani i podnosioci  proglašene izborne liste podnose Ministarstvu ili Opštinskoj upravi Malo Crniće, ukoliko imaju prebivalište na teritoriji opštine Malo Crniće, a interno raseljena lica, ukoliko imaju boravište na teritoriji opštine Malo Crniće.

O neposredno podnetom zahtevu za vršenje promene u biračkom spisku, Ministarstvo na način i po postupku propisanim zakonom donosi rešenje odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema urednog zahteva.

            O zahtevu za vršenje promene u biračkom spisku podnetom Opštinskoj upravi Malo Crniće, Ministarstvo na način i po postupku propisanim zakonom donosi rešenje odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema urednog zahteva.

            Svaki građanin (birač) može nadležnoj Opštinskoj upravi, najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska (do 01. JUNA 2020. godine), podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će on (građanin-birač) na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

            Upisivanje podataka da će birač na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, glasati prema mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja), po podnetom zahtevu građanina, vrši na osnovu rešenja Opštinske uprave na čijoj teritoriji  birač ima boravište u zemlji (izabrano mesto glasanja).

            Upisivanje podatka da će birač na izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu, po podnetom zahtevu građanina, vrši na osnovu rešenja Opštinske uprave na čijoj teritoriji birač ima prebivalište u zemlji.

            Zahtev za glasanje birača po mestu boravišta obavezno mora da sadrži sledeće podatke o biraču: Ime, prezime i ime jednog roditelja birača, jedinstveni matični broj birača, opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresu boravišta u zemlji, odnosno inostranstvu, prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

Broj: 013-7/2020-1

U Malom Crniću, 12. 05. 2020. Godine OPŠTINSKA UPRAVA MALO CRNIĆE