Category: <span>Обавештења</span>

Обавештење

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мало Црниће за 2023. годину.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ГРАЂАНЕ

ПРИЛОГ 1- Пријавни образац

ПРИЛОГ 2 – Информација о потребној техничкој документацији

ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Обавештење

1) Листа директних корисника (привредних субјеката)за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мало Црниће документ пдф.

2) Решење о испуњености услова за избор директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мало Црниће документ пдф.

ОБАВЕШТЕЊЕ БИРАЧИМА

Обавештавају се грађани Општине Мало Црниће да Општинска управа Мало Црниће, ИЗЛАЖЕ ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА за подручје Општине Мало Црниће, НА УВИД ГРАЂАНИМА, тако да могу извршити проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, као и да могу захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

Увид у бирачки списак може се извршти НЕПОСРЕДНО СВАКОГ РАДНОГ ДАНА у времену од 07-15 часова, У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ, БАЈЛОНИЈЕВА 119. , КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 14., ПОЗИВОМ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 012/280-016, НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КАО И НА САЈТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ. Грађани који лично врше увид потребно је да понесу личну карту или другу исправу са матичним бројем, којом ће доказати свој идентитет.

Увид у Општинској управи је могуће извршити НАЈКАСНИЈЕ ДО ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, односно до 01. 12. 2023. године до 24,00 часова.

Након закључења бирачког списка захтеви за вршења свих промена у бирачком списку подносе се МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, НАЈКАСНИЈЕ 72 ЧАСА ПРЕ ОДРЖАВАЊА ГЛАСАЊА.

Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Обавештавају се грађани да Општинској управи Мало Црниће, могу НАЈКАСНИЈЕ ПЕТ ДАНА ПРЕ ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на престојећим изборима ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ. Бирачи који имају боравиште у иностранству МОГУ ПРЕКО ДИПЛОМАТКО-КОНЗУЛАРНОГ ПРЕДСТАВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, да поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће гласати у иностранству.

Број: 013-10/2023

У Малом Црнићу, 02. 11. 2023. године

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ

                                                                                               НАЧЕЛНИК,

                                                                                         Анђелка Миљковић

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ
”БУЏЕТ”/JAВНА РАСПРАВА НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2024. ГОДИНУ
ПОСТАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ И АКТА КОЈА СУ УСВОЈЕНА ОД
СТРАНЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПОСТУПКУ
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2024. ГОДИНУ.

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О
  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2024. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
 3. УПИТНИК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА, ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И
  КОМЕНТАРА ЗА ИЗМЕНУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО
  ЦРНИЋЕ ЗА 2024. ГОДИНУ-
 4. НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2024. ГОДИНУ
 5. ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР