Category: <span>ЛПА</span>

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ОБАВЕШТАВА

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 ОБАВЕШТАВА

Обвезнике да до 15. маја 2015. године уплате другу аконтацију локалних јавних прихода којима се дуже – пореза на имовину физичких лица и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине. Редовним и благовременим  измиривањем обавеза  обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

Порески обвезници који су од 01. 01. 2015. године  стекли право да плаћају на рате порески дуг који је мировао, за време плаћања пореског дуга на рате морају редовно да измирују текуће обавезе и рате.

Обвезници који не измире благовремено своје обавезе локална пореска администрација Мало Црниће покренуће поступак принудне наплате јавних прихода.

Све потребне информације обвезници могу добити у Општинској управи Мало Црниће -локалној пореској администрацији.