Category: Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020. ГОДИНИ, ЗА ДОДЕЛУ 16 ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ РАСА ГОВЕДА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ ЈУНИЦА 2020.

ЈАВНИ КОНКУРС – РАСПОДЕЛА ЈУНИЦА 2020

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ПОДНЕТИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020. ГОДИНИ, ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ РАСПИСАНОМ 05.02.2020. ГОДИНЕ

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДНЕТИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020.ГОДИНИ

Rešenje o imenovanju komisije za medije 2020

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020.ГОДИНИ

Јавни конкурс за доделу средстава црквама у 2020.години

Oбразац пријаве – цркве 2020

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА А КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020. ГОДИНИ

Образац буџет пројекта-2020.

Образац изјава о прихватњу обавеза-2020

Образац предлог програма-2020