Category: Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020.ГОДИНИ

Јавни конкурс за доделу средстава црквама у 2020.години

Oбразац пријаве – цркве 2020

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА А КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020. ГОДИНИ

Образац буџет пројекта-2020.

Образац изјава о прихватњу обавеза-2020

Образац предлог програма-2020

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ, ЗА ДОДЕЛУ 15 ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ РАСА ГОВЕДА

ЈАВНИ КОНКУРС – РАСПОДЕЛА ЈУНИЦА 2019.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ ЈУНИЦА 2019.