Category: <span>Конкурси</span>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавни конкурс за грађане ЈП1-22

Прилог 1 за грађане пријавни образац

Прилог 2 Листа привредних субјеката

Прилог 3 Потписана изјава о сагласности

Прилог 4 Критеријуми за избор пројеката

Прилог 5 Изјава о члановима домаћинства

Прилог 6 Изјава о сагласности власника или сувласника

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ПРИЈАВЉЕНИХ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Прелиминарна листа привредних субјеката за мере енергетске санације стамбених објеката