Category: Конкурси

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2022.ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ ДАНА 21.03.2022.ГОДИНЕ НА ЗВАНИЧНОМ САЈТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Предлог листе – кудови 2022

Решење – кудови 2022

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА А КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 2022

Образац предлог програма – удружења грађана 2022

Образац буџет пројекта – удружења грађана 2022.

Образац буџет пројекта – удружења грађана 2022.

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА-2022.

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021.ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ ДАНА 25.05.2021 НА ЗВАНИЧНОМ САЈТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ – КУДОВИ 2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДНЕТИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021. ГОДИНИ

Rešenje o imenovanju stručne komisije za medije 2021

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА А КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021. ГОДИНИ

JAVNI-KONKURS-UDRUZENJA-GRADJANA-2021

Obrazac-budzet-projekta-2021.

Obrazac-predlog-programa-2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ