Category: Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 17/2020 „РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ ЧЕПА ОД ДРВНЕ МАСЕ И ОТПАДА ОД ЉУДСКОГ НЕМАРА У ЗОНИ МОСТА НА РЕЦИ МЛАВИ НА ПУТУ МАЛО ЦРНИЋЕ-ТОПОНИЦА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЧИШЋЕЊЕ МОСТ М.ЦРНИЋЕ-ТОПОНИЦА

ПОЗИВ – ЧИШЋЕЊЕ МОСТ М.ЦРНИЋЕ-ТОПОНИЦА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 19/2020 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КОРИСНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У НАСЕЉУ СМОЉИНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ МЗ СМОЉИНАЦ

ПОЗИВ – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ МЗ СМОЉИНАЦ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 15/2020 – УСЛУГЕ ДЕМОНТАЖЕ, СЕРВИСИРАЊА И МОНТАЖА КЛИМА НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – КЛИМЕ – 15-2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДЕМОНТАЖА, СЕРВИС И МОНТАЖА КЛИМА

ПОЗИВ – ДЕМОНТАЖА, СЕРВИС И МОНТАЖА КЛИМА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 14/2020 – УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ КУЛА ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – СТРУЧНИ НАДЗОР ВОДОВОД КУЛА 14-2020

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА – СТРУЧНИ НАДЗОР ВОДОВОД КУЛА

ПОЗИВ – СТРУЧНИ НАДЗОР ВОДОВОД КУЛА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 13/2020 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ У САЛАКОВЦУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ САЛАКОВАЦ 13-2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ САЛАКОВАЦ

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ САЛАКОВАЦ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 12/2020 – УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЧИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА 12-2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЧИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА

ПОЗИВ – ЧИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА