Category: Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020. ГОДИНИ

Измењена верзија плана јавних набавки – децембар 2020

Измењена верзија плана јавних набавки – новембар 2020

Izmenjena verzija plana javnih nabavki 22.10.2020

Измењена верзија плана јавних набавки бр.9 – 2020

Измењена верзија плана јавних набавки 2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 17/2020 „РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ ЧЕПА ОД ДРВНЕ МАСЕ И ОТПАДА ОД ЉУДСКОГ НЕМАРА У ЗОНИ МОСТА НА РЕЦИ МЛАВИ НА ПУТУ МАЛО ЦРНИЋЕ-ТОПОНИЦА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЧИШЋЕЊЕ МОСТ М.ЦРНИЋЕ-ТОПОНИЦА

ПОЗИВ – ЧИШЋЕЊЕ МОСТ М.ЦРНИЋЕ-ТОПОНИЦА