AПЕЛ ЗА ПОМОЋ

A П Е Л     З А    П О М О Ћ

ПОЗИВАМО ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ДА ПРУЖЕ ПОМОЋ УГРОЖЕНИМА У ПОПЛАВЉЕНИМ ПОДРУЧЈИМА КАКО НА ТЕРИТОРИЈИ НАШЕ ОПШТИНЕ: КУЛИ, ВЕЛИКОМ СЕЛУ, МАЛОМ ЦРНИЋУ, ВЕЛИКОМ ЦРНИЋУ И САЛАКОВЦУ, ТАКО И НАШИМ ГРАЂАНИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ЦЕЛЕ РЕПУБЛИКЕ.

МОЛИМО СВЕ КОЈИ СУ У МОГУЋНОСТИ ДА ПОМОГНУ И ДОНЕСУ: ФЛАШИРАНУ ВОДУ, КОНЗЕРВИРАНУ ХРАНУ, СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ, ЋЕБАД, ДУШЕКЕ, ПОЉСКЕ КРЕВЕТЕ, ПЕШКИРЕ, ОДЕЋУ, ЧАРАПЕ, ВЕШ И СЛ.

ДИСТРУБУТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОМОЋИ ОДРЕЂЕН ЈЕ У ЗГРАДИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МАЛО ЦРНИЋЕ.

ПОМОЋ МОЖЕТЕ ДОНЕТИ ДИРЕКТНО У ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР У МАЛОМ ЦРНИЋУ ИЛИ ПРЕДАТИ ПРЕДСЕДНИКУ ВАШЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ПОВЕРЕНИКУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ.

ХВАЛА ВАМ НА ВАШОЈ ХУМАНОСТИ!

ТЕЛЕФОНИ: 065/280 0250; 064/465 8127; 012/280-016.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ