9. Skupština

Na dnevnom redu devetog zasedanja Skupštine opštine Malo Crniće našlo se šest tačaka, a najznačajnija je, svakako, bila je donošenje odluke o završnom računu budžeta opštine za 2012, godinu, koju su odbornici jednoglasno usvojili. Ostvareni tekući prihodi, primanja i preneta sredstva iz prethodne godine iznosili su 316.306.680 dinara, a ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci’268.832.131 dinara. Ostvareni višak prihoda, suficit od 47.474.549 dinara, ostvaren je na podračunu za izvršenje budžeta u iznosu od 46.001.316 dinara i 1.473.233 dinara na podračunima indirektnih budžetskih korisnika. Iznos od 9.586.615 dinara namenski je opredeljen i prenet u 2013. godinu, i to: za izradu projektne dokumentacije 2 miliona dinara, za poboljšanje uslova stanovanja i ekonomsko osnaživanje izbeglih i raseljenih lica 3.942.733 dinara, za projekat „Pomoć u kući” 174.578 dinara i za podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja 3.469.264 dinara.
[youtube_sc url=”WnXJLuQ9bf4″]

Usvojena Strategija održivog razvoja

U nastavku sednice odbornici su usvojili odluku o izradi Lokalne strategije održivog razvoja opštine Malo Crniće za vremenski period od 2014. do 2018. godine. Prema rečima predsednice Skupštine opštine Goranke Stević, pod Strategijom održivog razvoja opštine Malo Crniće podrazumeva se planski dokument razvoja u skladu sa pravilima Evropske unije, Nacionalnom strategijom održivog razvoja i drugim strategijama Republike Srbije.
Cilj izrade Strategije je da se obezbedi bolji uslovi života naših građana u svim segmentima, u vezi sa ekonomskim i društvenim razvojem, kao i u ostvarivanju zaštite životne sredine. Značaj postojanja strateškog planiranja u svim oblastima, ogleda se i u tome, da je postojanje strateškog dokumenta i njegova primena ključna i za dobijanje donatorskih sredstava od strane ministarstava i drugih institucija. Kao odgovorna politička vlast, želimo da objedinimo sve svoje napore u pravcu ostvarivanja principa održivog razvoja, rekla je Stevićeva. Odbornici su većinom glasova usvojili i odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne politike opštine Malo Crniće za vremenski period od 2014. do 2018. godine. Cilj izrade Strategije jeste planski razvoj usluga iz oblasti socijalne zaštite u skladu sa identifikovanim potrebama korisnika na različitim nivoima, kao i da se usluge učine pristupačnijim korisnicima kojima su najpotrebnije, da se doprinese smanjenju siromaštva, preduprede socijalne isključenosti i postigne zadovoljstvo korisnika i građana opštine.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *