Predsednik opštine Malo Crniće je dana 16. maja 2012. godine, doneo

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA

U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MALO CRNIĆE

i raspisuje

 

O G L A S

ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA U DRŽAVNOJ SVOJINI