ПУ 14.ОКТОБАР МАЛО ЦРНИЋЕ

ПУ 14.ОКТОБАР МАЛО ЦРНИЋЕ

МАЛО ЦРНИЋЕ БР., 12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

 

Дуги назив:                                        ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 14.ОКТОБАР МАЛО ЦРНИЋЕ

Скраћени назив:                             14.ОКТОБАР МАЛО ЦРНИЋЕ

Адреса:                                               МАЛО ЦРНИЋЕ БР.

Поштански број и град:               12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

Административна јединица:    МАЛО ЦРНИЋЕ

Регија:                                                 БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ

Матични број: 07317786

Порески број:  101336855

Жиро рачун:     840-378661-15 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

840-378667-94 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

840-730761-45 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Правни облик:                                 УСТАНОВА

Заступници:

Делатност:        Предшколско образовање