БИБЛИОТЕКА СРБОЉУБ МИТИЋ МАЛО ЦРНИЋЕ

БИБЛИОТЕКА СРБОЉУБ МИТИЋ МАЛО ЦРНИЋЕ

МАРШАЛА ТИТА БР. 76, 12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

 

Дуги назив:                                        БИБЛИОТЕКА СРБОЉУБ МИТИЋ МАЛО ЦРНИЋЕ

Скраћени назив:                             СРБОЉУБ МИТИЋ МАЛО ЦРНИЋЕ

Адреса:                                               МАРШАЛА ТИТА БР. 76

Поштански број и град:               12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

Административна јединица:    МАЛО ЦРНИЋЕ

Регија:                                                 БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ

Матични број: 07142447

Порески број:  102901939

Жиро рачун:     840-725668-95 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

840-757664-40 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Правни облик:                                Установа

 

Заступници:

Делатност:        Делатности библиотека и архива