ЧИСТОЋА-МАЛО ЦРНИЋЕ ЈП МАЛО ЦРНИЋЕ

ЧИСТОЋА-МАЛО ЦРНИЋЕ ЈП МАЛО ЦРНИЋЕ

МАРШАЛА ТИТА 80, 12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

 

Дуги назив:        ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА-МАЛО ЦРНИЋЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
Скраћени назив:                             ЧИСТОЋА-МАЛО ЦРНИЋЕ ЈП МАЛО ЦРНИЋЕ
Адреса:                                               МАРШАЛА ТИТА 80
Поштански број и град:               12311 МАЛО ЦРНИЋЕ
Административна јединица:   МАЛО ЦРНИЋЕ
Регија:                                                 БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
Матични број: 20179066
Порески број:  104645664
Жиро рачун:     200-2437240102027-70 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД

200-2437241301027-24 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД

840-664743-25 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Правни облик: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Заступници:     
Делатност:        Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде