ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЛО ЦРНИЋЕ

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЛО ЦРНИЋЕ

МАРШАЛА ТИТА БР. 78, 12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

Дуги назив:                                        ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЛО ЦРНИЋЕ
Скраћени назив:                             ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЛО ЦРНИЋЕ
Адреса:                                               МАРШАЛА ТИТА БР. 76
Поштански број и град:               12311 МАЛО ЦРНИЋЕ
Административна јединица:    МАЛО ЦРНИЋЕ
Регија:                                                 БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
Матични број:                                 06266347
Порески број:                                  101337526
Жиро рачун:                                     840-382664-34 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
840-382668-22 БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Правни облик:                                 Установа
Заступници:     
Делатност:        Уметничко образовање