U opštini Malo Crniće obeležen je “Dan planete zemlje”. Učenici u svim osnovnim školama čistili su dvorišta i prikupili velike količine plastične ambalaže koja je preko firme “Trojon i Fischer Eko” poslata na reciklažu. Stečene navike u najranijem detinjstvu postaje nam pravilo tokom celog života. Od zdrave životne sredine zavisi nam i ishrana i zdrava pijaća voda, koje je sve manje u našim bunarima.