POZIV za Dostavljanje pismenih ponuda za javnu nabavku male vrednosti – dobara JN br. 4/2018 „Nabavka električne energije“

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.