ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – добара ЈН бр. 4/2018 „Набавка електричне енергије“

 

Конкурсну документацију можете преузети овде.