ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – добара ЈН бр. 4/2018 „Набавка електричне енергије“

[su_document url=”http://media1.opstinamalocrnice.rs/2018/02/POZIV-ZA-PODNOSENJE-PONUDA-1.doc” width=”800″]

 

Конкурсну документацију можете преузети овде.