Седница Скупштине општине

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ 0 БУЏЕТУ

[su_youtube url=”https://youtu.be/bnRZ7cZbiMQ” width=”400″ height=”200″ responsive=”no”]
Одборници Скупштине општине Мало Црниће су, на седници одржаној у петак, разматрали и усвојили извештај о реализацији буџета у првој половини 2015. године. Повољна оцена дата је уз констатацију да је на страни прихода, укупно остварених у првих 6 месеци са 46,18%, највеће учешће, као и обично, имају ненаменски трансфери буџета Републике, који износе 104,2 милиона и чине 72,4% укупних прихода. По висини средстава, следе порез на доходак и капиталне објекте и порез на имовину који, иако у процентима реализације нису на нивоу укупне полугодишње реализације, по традицији, бивају у другој половини године, посебно у последњем кварталу, реализовани у потпуности. Посебно низак степен остварења бележе приходи од имовине планирани у износу 11,2 милиона а реализовани са свега око 495.000 динара. Гро планираних средстава требало је да чине приходи по основу таксе на име постављених бандера електромреже на јавним површинама, који су у целини изостали. Како је у образложењу извршења буџета речено, уследиће анализа разлога неостварења планираних прихода, могуће је да ће се ребалансом од убирања тих прихода у овој години и одустати.

Буџет у суфициту

На расходној страни буџета, у првих 6 месеци бележи се извршење плана у висини од 22,3%. Податак да су расходи и издаци за око 24% нижи од остварења планираних текућих прихода и примања, говори да је буџет општине Мало Црниће на шестомесечју био у високом суфициту. Један од разлога је гломазна процедура спровођења јавних набавки, па се очекује да до краја године знатно динамичније буду коришћена средства буџета у области капиталних улагања у опрему и инфраструктуру, извршени са само 258.000 од планираних 104,8 милиона на нивоу 2015. године.
Значајно слабу динамику извршења од само 23,3% имају расходи групе 42, где су потпуно изостала издвајања за поправку и уређење атарских путева, дератизацију и дезинсекцију, текуће поправке и одржавање улица, накнада за одводњавање… Очекује се убрзана реализација ових активности у периоду до краја године, с обзиром на чињеницу да су у питању послови од значајног интереса за грађане.

Усвојени програми за 2016.годину

Одборници СО Мало Црниће на овој седници усвојили су и програме рада Центра за културу и Туристичке организације општине Мало Црниће за 2016. годину.
Центар за културу, по речима директорке Бебице Миловановић, планску 2016. годину темељи на три посебне делатности: Аматерско позориште „Бранислав Нушић“, часопис за културу, књижевност и уметност „Стига и Фестивал драмских аматера села Србије ФЕДРАС, који обележава 45. годишњицу постојања. Осим тога, дужна пажња и обимне активности усмериће се и на предстојећу, десету по реду, манифестацију међуопштинског карактера, смотру дечјег изворног фолклорног стваралаштва „Крени коло да кренемо“, која се одржава у Божевцу. Центар за културу, као суорганизатор, учествоваће и на Етно фестивалу хране и фолклора „Стишко посело“, а, у сарадњи са КУД-овима са подручја малоцрнићке општине учествоваће и на низу других манифестација окружног и републичког карактера.
Директорка је наговестила и план капиталних улагања: уз помоћ оснивача и, ако буде разумевања од стране ресорних министарстава и фондова, уз додатна средства Републике, планирана је у 2016. и 2017. години реконструкција сале и позорнице, популарне „ФЕДРАС-ове сале“. Уз то, Центар за културу планом за идућу годину предвидео је и обнову опреме нова миксета, микрофони, озвучење, позоришна расвета…

Обилна туристичка пануда

Туристичка организација општине Мало Црниће, такође, у наредној години планира интензивирање активности у више области, од којих је у врху информативно пропагандна делатност: Интернет презентација, израда штампаног информативно пропагандног материјала, промоција посредством медијских кућа, учешће на сајмовима, превасходно на Међународном сајму туризма у Београду.
Тежишне тачке програма за идућу годину су промоција туристичке понуде током манифестације „Стишко посело“, даљи развој и афирмација сеоског туризма, излетиште Заова, где ће, зависно од тока решавања имовинско-правних односа зоне крај језера Заова, ТО подстицати реализацију уређења излетишта. Све примамљивији и све посећенији параглајдинг, са узлетиштем крај Аљудова, једна је од атрактивних туристичких понуда, а увећано је интересовање и за верски туризам, па се у програму Туристичке организације Мало Црниће и ове области посебно апострофирају.

Избори и именовања

Након одлуке одборничке груце Уније за пољопривреду и предузетништво да напусти владајућу коалицију, саопштене на претходној седници, одржаној последњег дана августа, на заседању 4.9. СО Мало Црниће одборници су разрешили дужности два члана Општинског већа, Велибора Митровића из Шапина и Радованчета Станковића из Малог Градишта. Тајним гласањем, организованим у скупштинској сали, на њихово и још једно од раније упражњено место изабрани су Синиша Ивковић из Малог Црнића, Владан Стојимировић из Смољинца и Горан Митровић из Куле.

Услед истека мандата вршиоцу директора Центра за културу Мало Црниће Бебици Миловановић одборници су прихватили предлог Управног одбора тог Центра, донетог након окончања конкурса, и усвојили решење о именовању Бебице Миловановић за директора Центра за културу Мало Црниће. Донета је и одлука о расписивању конкурса за именовање директора ЈП “Дирекција за изградњу општине Мало Црниће”.

Низ наредних разрешења и именовања последица је иступања Уније за пољопривреду и предузетништво из коалиције на власти у општини Мало Црниће. Тако, за члана Комисије за именовање директора Јавних предузећа чији је оснивач огпптина Мало Црниће именован је Властимир Јосић из Калишта, уместо Владанке Стојићевић из Малог Црнића. Новоименовани члан Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта СО је Топлица Радовановић из Забреге, уместо разрешеног Душка Михајловића из Малог Црнића. Дужности члана Комисије за мандатно имунитетске послове разрешен је Дарко Ивковић из Смољинца, а именован Драгиша Ђорђевић из Врбнице.
Уместо Добривоја Станковића из Малог Градишта, за члана Комисије за кадровска и административна питања и радне односе именован је Зоран Ђорђевић из Великог Црнића. Нови члан Комисије за представке, притужбе и жалбе је Драган Аћимовић из Црљенца, уместо разрешеног Игора Игњатовића из Забреге. Влада Ристић из малог Црнића разрешен је дужности члана Комисије за именовања, уместо њега ће ту дужност вршити Жељко Томић из Куле. Разрешен је и Драган Милојковић из Малог Црнића, за новог члана Комисије за развој локалне самоуправе именован је Владимир Живковић из Топонице. Дужности члана Комисије за односе са верским заједницама разрешен је Драган Арсић из Смољинца, а именован Владан Дамјановић из Шљивовца. Саша Стевић из Смољинца разрешен је дужности председника Комисије за привреду, пољопривреду и самосталне делатности, а именован је Бојан Урошевић из Великог Црнића.
Члан Савета за запошљавање Радиша Радосављевић из Крављег Дола је разрешен, а на ту дужност именована је Златица Величковић из Батуше. Уместо Владе Илића из Шапина, члан Савета за међунационалне односе је Новица Станковић из Великог Црнића. Катарина Алексић из Великог Црнића разрешена је дужности члана Савета за здравство, образовање, омладину и спорт, а именован је Горан Павловић из Божевца. Драгиша Мирковић из Великог Црнића именован је за члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, уместо разрешеног Тихомира Стевића из Малог Црнића.
Саветом за буџет и финансије председаваће Синиша Јанковић из Шљивовца, уместо разрешене Данице Михајловић из Малог Црнића.
Дошло је и до измена састава управних одбора: Љубиша Радојковић из Батуше новоименовани је члан Управног одбора малоцрнићког Центра за социјални рад, уместо разрешеног Ратка Пауновића из Врбнице, Горан Урошевић из Шапина именован је за члана Управног одбора Дома здравља Мало Црниће, уместо Иване Стајић из Смољинца. Драгослав Максић из Шапина именован је за члана Управног одбора Центра за културу Мало Црниће, уместо Валентине Јовановић из Врбнице, Слободан Станковић из Крављег Дола члан је Управног одбора ПУ “14. октобар” уместо Небојше Обрадовића из Великог Села, а Данијел Јанковић из Великог Села именован је за члана управног одбора Туристичке организације Мало Црниће.
Промене и у надзорним одборима: Ратко Марјановић из Божевца именован језа члана Надзорног одбора Библиотеке “Србољуб Митић” уместо Живка Пантића из Малог Градишта, Малиша Перић из Врбнице именован је за председника Надзорног одбора ТО Мало Црниће уместо разрешеног Данијела Радојковића из Шапина, а Маја Животић Стевановић, дипл. инж. шумарства из Пожаревца именована је за председника Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа Мало Црниће”, уместо разрешене Жаклине Јововић, дипл. саобраћајног инжењера из Пожаревца.
Одборник Саша Стевић, (УПП), у неколико наврата отворено је негодовао и указивао на нецелисходност појединих разрешења и именовања, што није утицало на предлагача нити на гласање одборничке већине.
Поред разрешења са дужности чланова Уније, разрешени су и сви остали са листе предлога УПП, иако су чланови других политичких странака и групација или су нестраначке личности, уз оправдање да се тиме обезбеђује сигурност и отклањају могућности опструкције, отежаног функционисања и евентуалне блокаде у раду органа и тела локалне самоуправе.

Почињу капитални радови

– Усвојен извештај о реализацији буџета за првих 6 месеци показао је да је мали проценат реализације средстава за капиталне инвестиције. У међувремену, ЈП Дирекција за изградњу општине Мало Црниће већ је окончала поступке јавних набавки, изабрани су најповољнији извођачи радова и ових дана ће се са њима потписати уговори и почиње реализација планираних капиталних инвестиција. Реч је о асфалтирању 18 локалних путева, изградњи два нова дома културе, уређењу центра насеља Кобиље, изградњи моста у насељу Аљудово и два моста у насељу Крављи До, нагласила је Горанка Стевић, председник СО Мало Црниће у изјави за медије након одржавања седнице.
Коментаришући бројне кадровске промене, изгласане на овој седници Скупштине општине, Горанка Стевић је нагласила да су нови чланови Општинског већа изабрани након што су два члана досадашњег сазива поднела оставку и напустила Веће, а остале измене састава комисија, савета и одбора појаснила је речима:
– Са говорнице су се у дискусијама могле чути неке тврдње које нису тачне, јер у одлуци о радним телима Скупштине децидно стоји које су надлежности чланова, тако да не би требало скупштинску говорницу користити у политичке сврхе, јер треба знати да поједини чланови управних и надзорних одбора, данас смењени, нису долазили на седнице, нису били конструктивни у доношењу неких одлука, тако да }е уследила њихова смена, рекла је Горанка Стевић, користећи прилику да обзнани и податак да је Млин „Млава“ издат у закуп, у току је реконструкција објеката и да је 2. септембра Млин започео откуп сунцокрета, већ је ускладиштено 250 тона, а планира се и октуп пшенице и кукуруза.