18 седница Скупштине

[su_youtube url=”http://youtu.be/sRzDtL-J9ws” width=”400″ height=”300″ responsive=”no”]

На 18. седници Скупштине општине Мало Црниће, одржаној 4. децембра, разматран је веома садржајан и значајан дневни ред, пре свега

[su_row][su_column size=”1/2″]због стратешких докумената који су усвојени, а такође због извештаја о извршењу буџета општине за првих девет месеци 2014године и донете одлуке о другом ребалансу буџета.

Остварени текући приходи и примања у периоду јануар септембар износили су 71,81% у односу на годишњи план. Убедљиво највеће учешће у структури прихода буџета имајутрансфери виших нивоа власти од 75,56%, други су порези на доходак, добит и капиталне добитке са учешћем од 13,18%, док је учешће изворних јавних прихода и даље скромно. У укупним  трансферним  средствима од 163.458.741 динара, ненаменски трансфери који припадају буџету у складу са Законом износе 156.327.876 динара, док 7.130.865 динара чине наменски трансфери. Буџетски корисници остварили су у овом периоду скромна средства у укупном износу од 8.571,369 динара, од планираних 76.200.190 динара.

Од планираних расхода извршено је 171.859.292 динара или 44,3% у односу на план. Гледано по категоријама, најзначајнији су расходи за запослене 53.429.121 динара и коришћење услуга и роба 53.716.558 динара. Ипак дошло је до промене у структури извршених расхода буџета

у корист капиталних улагања. Учешће капиталних улагања са скромних 8,7% колико је било по истеку шест месеци, сада износи 20% или 34,3 милиона динара, што је још увек недовољно ако се зна да планирана инвестициона средства износе 110 милиона динара. Највећа средства инвестирана су преко Дирекције за изградњу и то: у област путне инфраструктуре за изградњу или пресвлачење улица асфалтом 24,3 милиона динара и за санацију домова културе 6,5 милиона динара. Близу 2 милиона динара уложено је у пројектну документацију, махом у области водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода. Поред расхода и издатака из буџета општине, буџетски корисници су из својих додатних средстава или неутрошених средстава из 2013. године извршили још 9,4 милиона динара, што значи да консолидовани расходи и издаци буџета у овом периоду износе 181.330.085 динара. Стање новчаних средстава на рачуну за извршење буџета на крају септембра било је 113.080.638 динара, а на консолидованом рачуну трезора 115.787.194 динара.

На данашњој седници одборници су усвојили и веома важна стратешка документа, Локални акциони план за младе општине Мало Црниће 2015 – 2020. године и Стратегију одрживог развоја општине 2015 2020 године, казала је Стевићева.

[/su_column][su_column size=”1/2″]Већином гласова одборници су усвојили други ребаланс буџета којим се утврђују укупни текући приходи буџета у износу од 381.436.576 динара. Од тога, средства буџета износе 305.957.927 динара, док су додатни приходи буџетских корисника 75.478.649 динара. Поред текућих прихода и примања, буџет располаже и пренетим неутрошеним средствима из претходне године од 91.700.302 динара, од чега су средства буџета 87.407.962 динара, док 4.292.340 динара чине средства индиректних буџетских корисника. То значи да консолидована средства буџета, након другог ребаланса износе 473.136.878 динара.

Без повећања пореза на имовину грађана

У наставку седнице усвојен је извештај о раду и извештај о извршењу финансијског плана Центра за културу за 2013.

годину и план Дома здравља у години који је усмерен ка остварењу стратешких циљева, а то су квалитетно, рационално, ефикасно и савремено лечење становника општине Мало Црниће. Усвојена је одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини, одлука о висини накнаде за рад одборника, чланова Општинског већа, повремених радних тела и комисија, а за представника Дома здравља у Савету за здравље општине именована је др Јелена Начић. У складу са новим Законом о правобранилаштву донета је одлука о Општинском правобранилаштву општине, а улога овог органа јесте заштита имовинских права и интереса општине Мало Црниће. Утврђене су просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину. Ове просечне цене су на прошлогодишњем нивоу, што говори да неће бити повећања пореза на имовину грађана, осим за правна лица код којих се стопа са 0,30% повећава на 0,40%. Такође, из сета одлука у вези параметара о порезима на имовину донета је одлука о висини стопе амортизације, која износи 0,80% годишње, а највише 40%. Због поплава које

су  задесиле општину током маја месеца донета је одлука да се пољопривредници не задужују порезима на катастарски доходак и шумско земљиште. [/su_column] [/su_row]