14. sednica Skupštine

Na četrnaestoj sednici Skupštine opštine Malo Crniće, održanoj prošle nedelje, uz predsedavanje Goranke Stević, razmatrano je ukupno dvanaest tačaka. Veći deo odnosio se na razmatranja godišnjih izveštaja, planova i programa ustanova, Predškolske ustanove „14. oktobar“, Turističke organizacije, Biblioteke „Srboljub Mitić“ i Centra za kulturu. Pored toga, razmatrane su i Odluke o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze na teritoriji opštine Malo Crniće i Odluka o finansijskoj podršci porodica sa decom na teritoriji opštine Malo Crniće. Data je. saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove. Odborničko pitanje postavila je Danica Mihajlović iz Unije za poljoprivredu i preduzetništvo Malo Crniće, a odnosilo se na predlog o ukidanju dnevnica opštinskim funkcionerima koji tokom radnog vremena prisustvuju sednicama Skupštine opštine.

Svi izveštaji usvojeni su većinom glasova, a o toku sednice je Goranka Stević, predsednica Skupštine opštine rekla: Današnje, 14. zasedanje Skupštine. opštine Malo Crniće proteklo je izvanredno, veoma smo bili konstruktivni u radu. Mogu da istaknem odluku o podnošenju poreskih prijava, jer je naša opština poljoprivredna opština i želeli smo da trenutno oslobodimo poreske obveznike, što znači da na poljoprivredno i šumsko zemljište ove godine ne postoji obaveza podnošenja poreskih prijava lokalnoj samoupravi, što omogućava podsticanje razvoja poljoprivrede u opštini i ostavlja vreme za kvalitetnu pripremu odluke koja će se primenjivati u 2015. godini.

Pažnju treba obratiti i na odluku o finansijskoj podršci porodicama sa decom. U opštini Malo Crniće odluka o pomoći za novorođeno dete godinama nije menjana, ona je 5 000 dinara, što Je stvarno sramotno niska suma; tek sada su se stvorili uslovi za podizanje ove sume na 10 000 dinara, a u narednom periodu ćemo se zalagati da bude podignuta. U istoj ovoj Odluci uzeto je u obzir i regresiranje troškova u Predškolskoj ustanovi, za decu iz ugroženih porodica, pravo na besplatnu užinu učenika osnovnih škola, regresiranje troškova prevoza i boravka dece i omladine u razvoju osnovnih i srednjih škola, kao i regresiranje boravka učenika u učeničkim domovima. Ova odluka je jednoglasno doneta u ovom našem domu, rekla je Stević, između ostalog.
Predsednik opštine Malo Crniće, Dragan . Mitić je u svojoj izjavio bio sličnog mišljenja kao i predsednica Skupštine,.. naglašavajući značaj odluka o oslobađanju poreskih obveznika obaveze plaćanja na poljoprivredno i šumsko zemljište, kao i Odluke o regresiranju predškolske i školske dece, čime se, po njegovom mišljenju pruža maksimalna podrška porodicama sa decom i čini jednako dostupno definisanje prava, sa ciljem da se popravi demografska slika opštine i pruži podrška rađanju, negovanju i školovanju dece, bez obzira na materijalni status.
Odgovarajući na novinarsko pitanje kako komentariše predlog da se odbornicima koji sednicama prisustvuju tokom radnog vremena ukinu dnevnice, Mitić kaže: Ono što se dešava u radno vreme ne mora da bude posebt no plaćeno, tu pre svega mislim na kategoriju izabranih lica. Šefovi odborničkih grupa će razmatrati ovu inicijativu i ja verujem da će doći do jedinstvenog stava, kako bi se u narednom periodu postigla saglasnost u smislu da sva sredstva koja budu ušteđena budu raspoređena onim kategorijama stanovnika koji su zaista socijalno neobezbeđeni i ugroženi.