130 godine postojanja osnovne škole u Malom Crniću

recnaroda

Osnovna škola „Moša Pijade“ u Malom Crniću, 5. novembra, obeležila je veliki jubilej – 130 godina postojanja. Na svečanoj akademiji, za koju su prigodan program pripremili učenici zajedno sa svojim učiteljima i nastavnicima, goste je pozdravila direktorka škole Tamara Stanimirović, podsetivši na bogatu istoriju ove obrazovne ustanove i uspehe koje su njeni đaci do sada postizali.
2Poznato je da osnovna škola ima presudnu ulogu u promovisanju intelektualnog, fizičkog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja mladih sa ciljem da obezbedi temelj, koji se sastoji od znanja i veština življenja. Ovaj, nimalo lak zadatak, Osnovna škola „Moša Pijade“ prihvatila je kao izazov. 130 generacija učenika protutnjalo je njenim prostorijama, smenjivali su se sjajni likovi prosvetnih rad- nika, od kojih su neki, prema svom doprinosu obrazovanju, kulturi ili umetnosti, u školi i van nje, prerasli u legende. U ovoj školi su zidani temelji FEDRAS-u i dramskom amaterskom pozorištu dece i odraslih iz naše opštine. Literarno bogatstvo, procvalo u našim školskim klupama projektovalo se i kroz s osnivanje časopisa „Stig“ i postojanja Braničevsko – stiške književne zajednice. Svake godine, učenici ove škole postizali su zavidne rezultate na takmičenjima u svim oblastima nastave ili van nje. Visoko kvalifikovani učitelji i nastavnici podstiču učenike da eksperimentišu, istražuju i nadmašuju sebe. Bez obzira na životno opredeljenje, ova škola je za prošle, sadašnje i buduće generacije ostala kolevka humanosti, patriotizma i hrišćanstva. U godinama koje su 3pred nama, nastavićemo da radimo na poboljšanju nivoa znanja i postignuća svih učenika i na podizanju kvaliteta nastave primenom raznovrsnih metoda rada. Radićemo na bliskoj saradnji sa roditeljima i zajednicom, kako bi podržali rast i razvoj naše dece na putu sticanja znanja, jer „niko na svetu nije jači od čoveka koji zna“, kazala je direktorka Tamara Stanimirović. Danas školu pohađa 196 učenika, a nastava se odvija u centralnoj školi u Malom Crniću i područnim odeljenjima u Salakovcu Velikom Crniću, Kalištu i Batuši. Pored učešća učenika na brojnim regionalnim takmičenjima na kojima po- stižu zavidne rezultate, ove godine školu su na Republičkom takmičenju iz geografije uspešno predstavljale učenice Milica Radosavljević i Bojana Paunović, koje su ujedno i đaci generacije.

Istorijat

Prema prepiskama koje je vodio prvi učitelj Ignjat Popović sa ministrom prosvete i crkvenih poslova, Malocrnićka škola je nastala davne 1885. godine. Iako je u to vreme škola bila iznajmljena opštinska kuća sa malim brojem učenika, učitelj je imao jasan cilj – da obezbedi kvalitetno obrazovanje seoskoj deci. Pre otvaranja Malocrnićke škole, učenici su išli u Salakovačku školu koja je počela sa radom školske 1843/44.  godine, što je svrstava u red najstarijih škola na ovom području. Zbog prepoznate potrebe za sistematskim radom na razvijanju učeničkih sklonosti i osobina, već tada su se odvijale kulturno – zabavne, sportske, društveno korisne i druge aktivnosti. Rad se  uglavnom temeljio na negovanju  dramskog izraza kroz dramsku i recitatorsku sekciju.  Prvi put su učenici iz Malog  Crnića pripremili jedan je dramski tekst 1929. godine. To  je ujedno bila i prva predstava ovakve vrste u Malom Crniću.  Po kazivanju meštana, rad dramske sekcije u školi, inicirao je buđenje kulturno – zabavnog života u selu. Kako se broj učenika u školi, iz godine u godinu povećavao, ukazala se potreba za dogradnjom novih učionica.

Opština, 1891. godine kupuje kuću popa Tase i adaptira je u školske prostorije. Na mestu gde se nalazila pop Tasina kuća, podiže se nova škola 1932. godine. Malocrnićka škola je 1946/47. godine prerasla u takozvanu „progimnaziju“, a kasnije u osmoljetku. Škola je 1. oktobra 1994. godine dobila novoizgrađeni objekat sa bibliotekom, muzičkim kabinetom, kancelarijama i pomoćnim prostorijama. Prvog novembra 1995. godine počelo je da radi odeljenje Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ koje je ovih dana proslavilo 20 godina postojanja i rada. To je omogućilo darovitim učenicima da razvijaju i usavršavaju svoj talenat na polju ove umetnosti.
D. Dinić