[youtube_sc url=”3SMZA1TBY7A”]

Centralna tačka dnevnog reda na osmoj sednici lokalnog parlamenta u Malom Crniću bila je odluka o prvom rebalansu budžeta opštine za 2013. godinu. Njenim usvajanjem stvoreni su uslovi da se ne namenska sredstva koja su preneta iz prethodne budžetske godine, rasporede pretežno na pozicije koje su namenjene investicionim poduhvatima. Za razliku od prethodnih godina, izdvojena su značajna sredstva u iznosu od 94 miliona dinara za investicije. Odobreno je dodatnih 19,8 miliona dinara za popravke i kapitalno održavanje puteva, za dalji razvoj vodovodne mreže 2,3 mili ona, a za rekonstrukciju domova kulture 3 miliona dinara. Za zamenu krovne konstrukcije u OŠ „Milisav Nikolić” u Crljencu biće izdvojena dodatna sredstva u iznosu od 2 miliona dinara i za izradu projekata i projektne dokumentacije dodatnih 3,6 miliona dinara.

Sve to ukazuje da je budžet opštine dobio značajnu razvojnu dimenziju, jer je od ukupno 46 miliona dinara prenetih iz 2012. godine, 36 miliona raspoređeno za investicije. Značajna dodatna sredstva se izdvajaju i za potrebe socijalne zaštite, za realizaciju projekta „Pomoć u kući”, za besplatan prevoz učeni­ka srednjih škola i internatski smeštaj. Izdvojena su i dodatna sredstva za rad Doma zdravlja, za JKP Listoća”, fizičko  tehničko obezbeđenje Mlina, popravku fudbalskih terena i objekata, tekuće potrebe mesnih zajednica, pospešivanje stočarstva i finansiranje rada Regionalne razvojne agencije. Ukupno planirani prihodi budžeta za tekuću godinu u ovom momentu iznose oko 355 miliona dinara, ističe predsednik opštine Malo Crniće Dragan Mitić.

Data je i saglasnost na statute JKP ,Čistoća”, Turističke organizacije i Direkcije za izgradnju opštine Malo Crniće. Radi se o usklađivanju akata sa zakonom i opštim aktima o osnivanju ovih preduzeća, odnosno ustanove. Uevojena je i odluka o donošenju Lokalnog plana akcije za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike po readmisiji u opštini Malo Crniće, a za novog člana Štaba za vanredne situacije imenovan je Miroslav Živojinović.

Komentarišući tok , predsednica Skupštine opštine Goranka Stević je naglasila da su izmenom postojeće od­luke o budžetu, sva sredstva preneta iz prethodne godine u iznosu od 46 miliona dinara i nepunih pet miliona dinara ostvarenih vanredno u prethodna četiri meseca, uključena u budžet i raspoređena za određene namene.

Prioritet   vladajuće koalicije jeste briga o građanima, radimo isključivo u njihovom interesu i u skladu sa zakonom. Pored prvog rebalansa i završnog računa budžeta za prethodnu godinu, na današnjoj sednici razmatrana je i informacija o pripremljenosti sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra „Petrovac” za 2013. godinu. Pošto je naša opština poljoprivredna, iz opštinskog budžeta izdvojeno je 800.000 dinara za nabavku protivgradnih raketa, a podignuta je i naknada za rad protivgradnih strelaca sa 3.800 dinara na 6.000 dinara, rekla je Stevićeva.