[youtube_sc url=”3SMZA1TBY7A”]


Централна тачка дневног реда на осмој седници локалног парламента у Малом Црнићу била је одлука о првом ребалансу буџета општине за 2013. годину. Њеним усвајањем створени су услови да се не наменска средства која су пренета из претходне буџетске године, распореде претежно на позиције које су намењене инвестиционим подухватима. За разлику од претходних година, издвојена су значајна средства у износу од 94 милиона динара за инвестиције. Одобрено је додатних 19,8 милиона динара за поправке и капитално одржавање путева, за даљи развој водоводне мреже 2,3 мили она, а за реконструкцију домова културе 3 милиона динара. За замену кровне конструкције у ОШ „Милисав Николић” у Црљенцу биће издвојена додатна средства у износу од 2 милиона динара и за израду пројеката и пројектне документације додатних 3,6 милиона динара.

Све то указује да је буџет општине добио значајну развојну димензију, јер је од укупно 46 милиона динара пренетих из 2012. године, 36 милиона распоређено за инвестиције. Значајна додатна средства се издвајају и за потребе социјалне заштите, за реализацију пројекта „Помоћ у кући”, за бесплатан превоз учени­ка средњих школа и интернатски смештај. Издвојена су и додатна средства за рад Дома здравља, за ЈКП Листоћа”, физичко  техничко обезбеђење Млина, поправку фудбалских терена и објеката, текуће потребе месних заједница, поспешивање сточарства и финансирање рада Регионалне развојне агенције. Укупно планирани приходи буџета за текућу годину у овом моменту износе око 355 милиона динара, истиче председник општине Мало Црниће Драган Митић.

Дата је и сагласност на статуте ЈКП ,Чистоћа”, Туристичке организације и Дирекције за изградњу општине Мало Црниће. Ради се о усклађивању аката са законом и општим актима о оснивању ових предузећа, односно установе. Уевојена је и одлука о доношењу Локалног плана акције за избеглице, интерно расељена лица и повратнике по реадмисији у општини Мало Црниће, а за новог члана Штаба за ванредне ситуације именован је Мирослав Живојиновић.

Коментаришући ток , председница Скупштине општине Горанка Стевић је нагласила да су изменом постојеће од­луке о буџету, сва средства пренета из претходне године у износу од 46 милиона динара и непуних пет милиона динара остварених ванредно у претходна четири месеца, укључена у буџет и распоређена за одређене намене.

Приоритет   владајуће коалиције јесте брига о грађанима, радимо искључиво у њиховом интересу и у складу са законом. Поред првог ребаланса и завршног рачуна буџета за претходну годину, на данашњој седници разматрана је и информација о припремљености система одбране од града на територији Радарског центра „Петровац” за 2013. годину. Пошто је наша општина пољопривредна, из општинског буџета издвојено је 800.000 динара за набавку противградних ракета, а подигнута је и накнада за рад противградних стрелаца са 3.800 динара на 6.000 динара, рекла је Стевићева.