U sklopu projekta koji opština Malo Crniće sprovodi sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, 21. februara, predsednik opštine Dragan Mitić, sa svojim saradnicima, uručio je pakete pomoći izbe-gličkim porodicama, koje od sredine devedesetih žive na ovom području.

Korisnici su izabrani na osnovu javnog poziva u skladu sa kriterijumima, procedurama i uslovima koje je propisao Komesarijat. Ukupna vrednost dodeljene pomoći je 816.000 dinara, od čega je 95 odsto sredstava obezbedio Komesarijat za izbeglice, a 5 odsto sredstava obezbeđeno je iz budžeta opštine Malo Crniće.

Inače, ovom raspodelom obuhvaćeno je jedanaest korisnika, a uručen je dohodovni paket, motokultivator, izbegličkoj porodici Radoslava Dukića iz Boževca. Dva građevinska paketa, za poboljšanje uslova stanovanja, pripala su porodicama Marijane Veselinović i Jovane Matić, dok je jedan paket dobila i porodica Gojka Treskavice iz Velikog Crnića.

Predsednik opštine Dragan Mitić je istakao da na području opštine Malo Crniće živi oko 100 izbeglih lica i da je u proteklom periodu, zahvaljujući naporima lokalne samouprave, izgrađeno izbegličko naselje sa 16 stambenih jedinica.

-Potrudićemo se da ovim porodicama bude omogućeno da otkupe stanove, a rukovodstvo opštine, u skladu sa svojim mogućnostima, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice, trudiće se da im poboljša uslove stanovanja i života, kazao je Mitić.