JAVNO SAOPŠTENJE ZA SVE VLASNIKE, DRŽAOCE I KORISNIKE NEPOKRETNOSTI PORED PUTA BR. 12161 (BOŽEVAC-KOBILJE), U K.O. BOŽEVAC