ЈАВНО САОПШТЕЊЕ ЗА СВЕ ВЛАСНИКЕ, ДРЖАОЦЕ И КОРИСНИКЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПОРЕД ПУТА БР. 12161 (БОЖЕВАЦ-КОБИЉЕ), У К.О. БОЖЕВАЦ