ЈАВНО  ОБАВЕШТЕЊЕ  И ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАНЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2024. ГОДИНУ