JAVNO OBAVEŠTENJE I JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2019. GODINU