JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI – STANOVA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA I GRANIČNIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE