ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА  РАСПИСАЛА ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ.

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ ПО ОВОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ, ПОДНОСИ СЕ ОД 14. ОКТОБРА ДО 14. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ, ЗАКЉУЧНО,  НЕПОСРЕДНО ПРЕКО ПИСАРНИЦЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА УПРАВЕ У БЕОГРАДУ, УЛИЦА НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26, ИЛИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 84, 11000 БЕОГРАД.

ЈАВНИ ПОЗИВ НАРОЧИТО САДРЖИ НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, ИЗНОС РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА ЗА РАСПИСАНИ ПОЗИВ, ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА, ОБАВЕЗНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДРУГЕ ПОДАТКЕ ВЕЗАНЕ ЗА ТАЈ ЈАВНИ ПОЗИВ. ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА HTTP://UAP.GOV.RS/WP-CONTENT/UPLOADS/2022/08/JAVNI-POZIV-SUNCOKRET-06102022.PDF