ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОДАБИР ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОДРШКЕ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „САВЕТОДАВНА СЛУЖБА ЗА ГРАЂАНЕ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ“