ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ОКТОБАРСКИХ НАГРАДA ЗА 2019. ГОДИНУ