ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ