JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA A KOJI SU OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU MALO CRNIĆE U 2021. GODINI