ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ТРАЦИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦА У 2021.ГОДИНИ